close
Haritaki Club
Premium Haritaki

Activeer de Pijnappelklier met Haritaki

De kracht van Haritaki wordt al sinds de oudheid gebruikt door monniken, yogi's en spirituele meesters op hun weg naar verlichting. Van Haritaki wordt gezegd dat het de intuïtie verhoogt en mystieke krachten opwekt. Deze mystieke krachten omvatten het openen van het derde oog ("Ajna chakra").
"De nectar die de geest verlicht"
- 7e eeuwse boeddhisten -
De pijnappelklier, of epifyse, is uiterst belangrijk voor onze lichamelijke, geestelijke en spirituele gezondheid. Hij is verbonden met het derde oog en wordt in bijna alle oude culturen beschouwd als de poort naar helderziendheid en de zetel van de ziel. Activering van de pijnappelklier zou de Ajna Chakra of het Derde Oog openen.
Haritaki pijnappelklier Haritaki pijnappelklier

Ayurveda: Haritaki versterkt en verenigt alle drie de dosha's

Volgens de Ayurvedische leer verenigt Haritaki krachtig alle drie de dosha-energieën, waardoor een synergetische relatie ontstaat tussen alle vijf elementen van het leven. Hierdoor kan de consumptie van Haritaki de homeostase op verschillende niveaus ondersteunen, wat leidt tot een geavanceerde innerlijke staat die bevorderlijk is voor het ontwaken van het hemelse oog.
Lees hier meer
In de Ayurvedische geneeskunde worden de biologische energieën die de gezondheid van onze geestelijke en lichamelijke functies bepalen dosha's genoemd (vata, pitta en kapha). Het in evenwicht brengen van de dosha-energieën, en de elementen daarin, biedt toegang tot de specifieke vereisten van ieders gezondheid en welzijn.
Doshas in Ayurveda
Doshas Ayurveda

Ayurveda: "De koningin van alle geneeskrachtige planten

In de Ayurveda wordt Haritaki gekenmerkt als ontgiftend en bloedzuiverend (detox), het versterkt alle vier dosha's (of humeuren), en wordt beschreven als de "koningin van alle geneeskrachtige planten" of een "levengevende" vrucht vanwege zijn veelzijdige effecten.

Traditionele Tibetaanse Geneeskunde

Haritaki is zo nuttig en belangrijk dat het sinds de oudheid in bijna alle Tibetaanse geneesmiddelen wordt gebruikt. Dit is vooral veelzeggend omdat haritaki van nature niet voorkomt in Tibet en geïmporteerd moet worden uit India of Nepal, over de Himalaya.

Haritaki wordt in het boeddhisme de "Grote Gouden Vrucht" genoemd.

Boeddha en Haritaki

Een van de belangrijkste boeddhistische principes is:
"Geloof niets omdat een wijs man het gezegd heeft. Geloof niets omdat iedereen het gelooft. Geloof niets omdat het geschreven staat. Geloof niets omdat het als heilig wordt beschouwd. Geloof niets omdat iemand anders het gelooft. Geloof alleen wat je zelf als waarheid hebt erkend."
In het boeddhisme zijn er weinig uiterlijke voorschriften. Het doel van het boeddhisme is de ontwikkeling van de eigen geest om uiteindelijk de "Boeddha-natuur" te bereiken. Dit betekent dat het vermogen tot verlichting reeds in ieder mens aanwezig is. Dit is onverwoestbaar en ongeboren, want het kan noch door invloeden van buitenaf, noch door psychologische veranderingen worden beïnvloed. Het is een concept van transcendentie. De weg daarheen leidt door zelfredzaamheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens, alsmede door meditatie.

Meditatie speelt een doorslaggevende rol in het boeddhisme. Naast het bevrijden van gedachten dient het vooral om iets als "waar" te herkennen. Aan de hand van het voorbeeld van het ongeboren kind dat in het lichaam van de moeder rijpt volgens de exacte blauwdruk van het DNA, kunnen we zien dat het lichaam de informatie in het DNA tot in het kleinste detail kan lezen. Dit elementaire inzicht is belangrijk om te begrijpen waar het innerlijke besef (in diepe meditatie) vandaan komt.

Boeddha en Haritaki
Boeddha houdt Haritaki fruit en tak in zijn handen
Boeddha zelf waardeerde de kracht van Haritaki buitengewoon, hij nam het dagelijks, zo vertellen de monniken ons. Haritaki belichaamt de centrale waarde van het boeddhisme, mededogen. Dit wordt gesymboliseerd in talloze Medicijn Boeddha beelden door Boeddha af te beelden met een Haritaki vrucht en een Haritaki tak in zijn handen. Dit plaatst Haritaki niet alleen op een hoog voetstuk, maar onderstreept het buitengewone belang ervan voor onze gezondheid, een lang leven en spirituele ontwikkeling.

De pijnappelklier

De pijnappelklier bevindt zich tussen de twee hersenhelften, diep in het midden van de schedel, ongeveer ter hoogte van de wenkbrauwen. Hij ontleent zijn naam aan een dennenappel vanwege zijn karakteristieke kegelachtige vorm. Bij volwassen mensen is de pijnappelklier ongeveer 5 tot 8 millimeter groot.
Pijnappelklier
De pijnappelklier wordt beschouwd als de zetel van het zogenaamde "derde oog".
De precieze functie van de pijnappelklier is nog steeds controversieel binnen de wetenschap en op veel gebieden grotendeels onontgonnen terrein, hoewel het belang ervan wordt erkend.

Het onderzoek van Prof. Rick Strassman brengt DMT (dimethyltryptamine) in verband met de pijnappelklier. Hij postuleert dat endogeen DMT vrijkomt in de pijnappelklier, wat kan leiden tot visioenen en hallucinogene ervaringen.

DMT wordt beschouwd als een van de sterkst bekende hallucinogene stoffen. Het zit bijvoorbeeld ook in ayahuasca (afkooksel van een plant) en wordt vaak "de molecule van God" genoemd, omdat inname ervan leidt tot buitengewone psychedelische ervaringen en inzichten.

Ayahuasca

Ayahuasca of hoasca-thee is een hallucinogeen drankje bestaande uit planten die DMT bevatten, dat oorspronkelijk werd gebruikt door Zuid-Amerikaanse inboorlingen van het Amazonebekken als onderdeel van spirituele rituelen om het bewustzijn te verruimen, en vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt, en wordt nog steeds gevierd, bijvoorbeeld in de Santo Daime religie. Ayahuasca wordt gewoonlijk bereid en toegediend door ervaren sjamanen.

Een onderzoek toonde aan dat mensen 24 uur na het drinken van ayahuasca meer bewust waren van zichzelf en hun omgeving dan voor inname.

Recente open studies bij patiënten met een therapieresistente depressie toonden ook aan dat een enkele dosis ayahuasca een snel antidepressief effect teweegbrengt dat weken aanhoudt.

Het religieuze gebruik van ayahuasca is wettelijk gewaarborgd in Brazilië en werd ook in de VS gelegaliseerd door een beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2006.

In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature, uitgevoerd met ratten, kon worden aangetoond dat na de inductie van een experimentele hartstilstand bij de dieren een aanzienlijke stijging van het endogene DMT-niveau in de visuele cortex werd waargenomen. De auteurs van de studie vermoeden dat dit verschijnsel zich ook in het menselijk brein zou kunnen voordoen.

De plotselinge stijging van de DMT-concentratie in extreme situaties (in de studie: "hartstilstand") wordt vaak beschouwd als de reden voor bijna-doodervaringen of hallucinogene visioenen.

De wetenschap staat echter nog in de kinderschoenen om de pijnappelklier te begrijpen. Dit is verbazingwekkend, aangezien de pijnappelklier in bijna alle oude culturen als uiterst belangrijk werd beschouwd en als de poort naar de andere dimensie. De wetenschappelijke gemeenschap is het er immers over eens dat de pijnappelklier verantwoordelijk is voor onze melatonineproductie.

Door deze melatonineafscheiding regelt hij het dag-nachtritme van het lichaam en heeft hij dus een grote invloed op vele orgaanfuncties.

Naast melatonine scheidt de klier ook neuropeptiden af, maar het effect daarvan is nog grotendeels onontdekt.

Melatonine

De neurotransmitter melatonine heeft een verstrekkende invloed op de functie van vele organen waarvan de activiteit dienovereenkomstig wordt geregeld. Een verstoring van de melatonineproductie kan fatale gevolgen hebben. De neurotransmitter regelt bijvoorbeeld de nierfunctie, de hartslag, de bloeddruk, de lichaamstemperatuur en vele andere orgaanactiviteiten. Bij vrouwen stimuleert melatonine de afgifte van FSH (follikelstimulerend hormoon) en LH (luteïniserend hormoon).

Melatonine kan ook beschermen tegen neurodegeneratie, het progressieve functieverlies van zenuwcellen. Neurodegeneratie treedt op bij ziekten als Alzheimer en Parkinson.

Verkalking van de pijnappelklier

Vanuit medisch oogpunt is bekend dat verkalking van de pijnappelklier de werking ervan belemmert. Het staat buiten kijf dat een disfunctionerende pijnappelklier ernstige negatieve gevolgen heeft.

Typische symptomen van een disfunctionerende pijnappelklier zijn slapeloosheid, stemmingswisselingen, angst, depressie en een verzwakt immuunsysteem.

Waardoor de pijnappelklier precies verkalkt is tot nu toe nauwelijks wetenschappelijk onderzocht, maar vermoed wordt dat vooral onze moderne levensstijl bijdraagt aan de vroegtijdige verkalking ervan. Daartoe behoren chemische stoffen (milieutoxinen), zware metalen, stress en toenemende blootstelling aan straling.

Verschillende studies waarin de verkalkingssnelheid van de pijnappelklier op verschillende continenten werd onderzocht, ondersteunen deze stelling. Zo werd aangetoond dat de verkalking van de pijnappelklier in verschillende regio's sterk verschilt, met een opvallende correlatie met de industrialisatiegraad van de betrokken regio. Bij volwassen Afrikanen bedraagt de verkalking van de pijnappelklier slechts 5 tot 15 procent, bij Aziaten 15 tot 25 procent en bij Europeanen 60 tot 80 procent.

Andere studies tonen aan dat de mate van verkalking van de pijnappelklier hoger is bij Alzheimerpatiënten en dat er een verband is tussen pijnappelklierverkalking en sommige vormen van migraine en clusterhoofdpijn.

Studie: Veranderingen in de pijnappelklier na behandeling met zware metalen

In een studie waarin ratten gedurende 90 dagen werden behandeld met zoutmengsels van zware metalen, werden significante negatieve veranderingen gezien in hun pijnappelklieren, evenals compenserende adaptieve processen met tekenen van functionele stress.

De morfologische veranderingen waren van een niet-specifieke polymorfe aard, zoals ernstige verstoringen in de hemodynamica van het orgaan, aantasting van de morfologie van de vaatwanden, ontwikkeling van weefselhypoxie en oxidatieve stress, versnelde processen van apoptoseprocessen in een deel van de pinealocyten, een aanzienlijke daling van het glutathionperoxidaseniveau in het orgaan en reactieve astrogliose als reactie op de werking van de schadelijke stof.

Pijnappelklier niet beschermd door bloed-hersenbarrière

In tegenstelling tot de hersenen wordt de pijnappelklier niet door de bloed-hersenbarrière tegen gifstoffen in het bloed beschermd. Na de nieren is de pijnappelklier het orgaan van het lichaam met de sterkste bloedtoevoer, waardoor de in het bloed vervoerde gifstoffen zich in bijzondere mate in de pijnappelklier kunnen ophopen.

Deze veelheid aan gifstoffen kan bijdragen tot een verkalking van de pijnappelklier, waardoor deze steeds disfunctioneler wordt. Dit uit zich onder meer in een verstoorde melatonineafscheiding. Typische symptomen hiervan zijn slaapproblemen, stemmingswisselingen, depressie en een verzwakt immuunsysteem.

Een van de belangrijkste oorzaken van hun vroegtijdige verkalking zou de accumulatie van residuen van zware metalen zijn. Kwik zou hier een bijzondere boosdoener zijn.

De resultaten van wetenschappelijke studies tonen aan dat Haritaki de ontkalking van de pijnappelklier kan ondersteunen door de lever te ondersteunen bij zijn voortdurende inspanningen om kwik uit het lichaam te verwijderen.

Bevindingen van de moderne wetenschap

In dierstudies bleek een waterig extract van Haritaki (Terminalia Chebula) de MDA-niveaus te verlagen. Het verhoogde de activiteit van GSH, SOD en GPx, waardoor de accumulatie van kwik werd geremd en het nefron een ongecompliceerde route kreeg. Bijgevolg wordt Haritaki beschreven als een veelbelovende kandidaat tegen door kwik veroorzaakte toxiciteit.

Een aantal studies schrijven neuroprotectieve effecten toe aan Haritaki, en bevelen het aan bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer en geheugenverlies.

Andere wetenschappelijke studies bevestigen dat Haritaki een positief effect heeft op het denkvermogen en neurodegeneratieve ziekten.

Wij bieden BIO Haritaki in premium kwaliteit, uit de zuidelijke Himalaya regio.
Biologisch gecertificeerd EU organic gecertificeerd

Onze producten

Onze kwaliteitskenmerken

Ons product is natuurlijk, veganistisch, laboratorium getest, koosjer, halal en gecertificeerd volgens EU biologische, IFS en ISO normen.

Laboratorium getest door een onafhankelijke instantie

Kwaliteit is onze hoogste prioriteit, daarom wordt elke nieuwe levering extra microbiologisch getest door een onafhankelijk Duits laboratorium.
Laboratorium getest

klik om te vergroten

Volledig recyclebare verpakking

Wij gebruiken verpakkingen van recycleerbaar en hoogwaardig voedselveilig mono-plastic in een zilveren look (thermo­laminaat).

Deze bieden de beste bescherming tegen vocht, zuurstof en UV-stralen, waardoor ze ideaal zijn voor ons poeder. Door thermolaminering voor een luchtdichte afdichting vermijden wij lijm op basis van oplosmiddelen, die schadelijk zijn voor het milieu.recyle

Haritaki - de heilige vrucht van Boeddha

Haritaki is de vrucht van de Haritaki-boom, die tot 30 meter hoog groeit en inheems is in Zuidoost-Azië en India. Haritaki wordt op veel plaatsen vereerd als "heilig", zoals de Sanskriet naam "Haritaki" duidelijk maakt, die zich laat vertalen als "Hij die uit het huis van God komt". Tibetaanse monniken importeren Haritaki al eeuwenlang - soms moeizaam - uit de zuidelijke Himalaya gebieden, omdat zij het essentieel achten voor hun gezondheid en spirituele vitaliteit.

Haritaki: "De koningin van alle geneeskrachtige planten"

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Haritaki al in de oudheid uitvoerig farmacologisch werd beschreven, in de oudste medische boeken ter wereld zoals de "Materia Medica of Ayurveda", "An illustrated Tiebto-Mongolia materia" en de "Principles of Lamaist Pharmacology". Zo leest men in de Ayurvedische literatuur, die Haritaki beschrijft als de "koningin van alle geneeskrachtige planten", over talrijke positieve effecten op lichaam en geest.

Ayurveda Sanskrit

De kracht van Haritaki is vastgelegd in "Chikitsa Sthana", het speciale therapiegedeelte van de vroege Ayurvedische tekst "Charaka Samhita" of het "Compendium van Charaka" uit 300 voor Christus. Ayurveda is de heilige wetenschap van een lang leven, gezondheid en welzijn in de Vedische traditie.

Boeddha zelf, vertellen de monniken, had de dagelijkse inname van haritaki aanbevolen.

Boeddha Haritaki
Boeddha houdt Haritaki vrucht en tak in handen
Daarom wordt Boeddha tot op de dag van vandaag op talloze Medicijnboeddhabeelden afgebeeld met een Haritaki-vrucht of -tak in zijn handen... LOADING ..

haritaki.club Reviews with ekomi.de